Artikel Pendek Kemahiran Proses Sains

7a. Berkomunikasi

Jika diandaikan proses-proses sains berlaku secara linear, berkomunikasi ialah proses terakhir dalam jujukan tersebut. Sesuatu hasil inkuiri (yang melibatkan proses-proses sains memerhati, menyoal, berhipotesis, meramal, menyiasat, dan menafsir) akan dikomunikasikan sama ada secara input atau secara output. Komunikasi secara input adalah komunikasi dengan merekodkan maklumat ke dalam bentuk-bentuk seperti catatan, rakaman, peta, graf, carta, rajah,… Continue reading 7a. Berkomunikasi

Artikel Pendek Kemahiran Proses Sains

6a. Menafsir

Dari segi susun atur proses sains secara linear, proses sains menafsir berlaku sesudah proses sains menyiasat / mengeksperimen. Berhipotesis   →   Merancang   →   Menyiasat   →   Menafsir   Proses sains Berhipotesis dan Menafsir mempunyai perkaitan yang amat rapat, justeru dicetak dengan warna yang sama. Seseorang yang telah melalui proses sains berhipotesis, merancang, dan menyiasat, akan menafsir hasil siasatannya sebagai kelangsungan… Continue reading 6a. Menafsir

Artikel Pendek Kemahiran Proses Sains

5b. Penyiasatan Saintifik [Mengeksperimen]

Menyiasat juga adalah bermaksud mengeksperimen. Penyiasatan adalah satu peringkat dalam proses sains, bahkan boleh didebatkan adalah peringkat terpenting dalam sesuatu proses sains [PULSAR 1994]. Jika tujuan sains adalah membuktikan pandangan ke atas alam hasil interaksi dengannya, kita justeru dapat membahaskan bahawa peringkat terpenting dalam proses ini ialah pembuktiannya. Menyiasat adalah satu peringkat khusus dalam proses sains, iaitu satu peringkat… Continue reading 5b. Penyiasatan Saintifik [Mengeksperimen]

Artikel Pendek Kemahiran Proses Sains

1di. Kemahiran Proses : Definisi dan Contoh

Kemahiran Proses Sains adalah alat yang digunakan oleh pelajar untuk menyiasat dunia di sekeliling mereka dan membina kefahaman konsep. Maka, adalah penting untuk guru memahami kemahiran-kemahiran ini dengan baik. Walau bagaimanapun, mengenalpasti dan mendefinisi kemahiran-kemahiran proses bukanlah suatu tugas yang sentiasanya mudah. Permasalahan pertama adalah kemahiran-kemahiran tersebut tidak diamalkan secara terpisah. Apabila kita melihat kepada situasi… Continue reading 1di. Kemahiran Proses : Definisi dan Contoh

Artikel Pendek Kemahiran Proses Sains

1d. Proses Sains

  Proses Sains Kemahiran Proses Sains Produk Proses Sains Pemerhatian Observation Memerhati Observing Pemerhatian Observation Penyoalan Questioning Menyoal Questioning Soalan Question Hipotesis Hypothesis Berhipotesis Hypothesizing Hipotesis Hypothesis Ramalan Prediction Meramal Predicting Ramalan Prediction Perancangan dan Penyiasatan Planning and Investigation Merancang dan Menyiasat Planning and Investigating Rancangan dan Siasatan Plan and Investigation Penafsiran Interpretation Menafsir Interpreting… Continue reading 1d. Proses Sains

Artikel Pendek Kemahiran Proses Sains

1dii. Pemerihalan Kemahiran Proses Sains [Description of Science Process Skills]

Memerhatikan Kemahiran Proses Sains Dalam Tindakan Pada senarai kemahiran proses sains berikut, terdapat pemerihalan untuk setiap satunya. Jika pemerihalan-pemerihalan sebarang kemahiran proses tertentu yang berikut dikenalpasti ada dalam tindakan pelajar, maka pelajar dikatakan menggunakan kemahiran proses tersebut dalam tindakannya yang khusus itu.   Memerhati Apabila memerhati, pelajar : mengenalpasti perbezaan dan persamaan antara objek atau bahan; menggunakan… Continue reading 1dii. Pemerihalan Kemahiran Proses Sains [Description of Science Process Skills]

Artikel Pendek Kemahiran Proses Sains

1diii. Pendefinisian Kemahiran Proses Sains Secara Operasi

Menggunakan petunjuk perkembangan kemahiran proses sains Salah satu cara untuk mengenalpasti kemahiran proses adalah menerusi tindakan-tindakan yang menggunakan setiap daripada kemahiran proses yang terlibat. Sebagai misalnya, jika kanak-kanak sedang mengasingkan dedaunan ke dalam kumpulan-kumpulannya berdasarkan kelicinan atau kekesatan permukaannya, mereka sedang “mengenalpasti perbezaan ketara antara objek”; yang merupakan suatu kemahiran memerhati (yakni kemahiran proses sains… Continue reading 1diii. Pendefinisian Kemahiran Proses Sains Secara Operasi